Cuckolds à Madame Gebruiksvoorwaarden
Voor het laatst gewijzigd op: 10-06-2010 22:08
De inhoud van deze website is van seksuele aard en bevat informatie en afbeeldingen die door sommigen als schokkend zouden kunnen worden ervaren. Als het in jouw land verboden is om naar seksueel getinte informatie te kijken, of als je onder de 18 jaar bent, verlaat dan deze pagina's.

De gebruiksvoorwaarden van de Cuckolds à Madame website en forum:

• Bezoekers mogen slechts gebruik maken van een (1) identiteit; de identiteit is niet overdraagbaar. Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan. De uitzondering op deze regel zijn stellen (die mogen een gezamenlijk en/of een afzonderlijk account hebben).

• Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de moderators, zijn niet toegestaan.

• Beheer van Cuckolds a Madame is ten allen tijde gerechtigd om leden toegang tot de site te ontzeggen of het gebruik ervan te beperkten en/of andere maatregelen te treffen. De website zal wegens zodanige blokkering/onderbreking nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

• Bezoekers mogen alleen bijdragen plaatsen waar zij de (auteurs)rechten of toestemming voor hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken of te verveelvoudigen.

• De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor privé gebruik door de bezoeker(s). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitdrukkelijk verboden.

• De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Beheer van Cuckolds a Madame is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website en/of forum kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

• Wij tillen heel zwaar aan privacy. Het beheer van Cuckolds à Madame zal derhalve uw e-mailadres en/of IP-adres op geen enkele manier, behalve rechtswege, openbaar maken of aan derden verstrekken.

• Deze website is verboden voor bezoekers onder de achttien (18) jaar.

Het beheer van Cuckolds à Madame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die in het forum worden geplaatst. Het beheer van Cuckolds à Madame behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder waarschuwing van dit forum te verwijderen, discussies (af) te sluiten. Over het modereerbeleid en de gebruiksvoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Het beheer van Cuckolds à Madame behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.